Dievs ,tēvs MOTOCIKL, lai ātrums ir tavs vārds , lai notiek tava kompresija , kā cilindros tā arī motora blokā.
Neļauj slīdēt sajūgam , kā mēs neļaujam slīdēt tavām riepām , dod mums dienišķos ņūtonmetrus
un neizmet mūs no līkuma un nedod nobrāzt sānus, kad mēs ejam pa līkumiem.

Motocikla un nitro vārdā Āmen!